Интериорен текстил


Управление на проекти за вътрешно обзавеждане

Компанията " Мираж " има дългогодишен опит в подготовката и изпълнението на мащабни проекти в сферата на цялостно хотелско обзавеждане. Професионалното управление на проекти е основна предпоставка за постигане на удовлетворение на инвеститорите по отношение на време, качество и цена.

Според международните норми всеки проект състои от няколко етапа:

- иницииране
- планиране
- изпълнение
- контролиране
- завършване

Държим да бъдем близо до клиентите си по времето на всичките етапи от съвместните ни проекти.Пердета

Комфорт и безопасност са двете ключови думи, които характеризират  негоримият текстил. Това е стандарт, който осигурява на всички инвеститори, интериорни дизайнери, архитекти и мебелисти спокойствие  и пълна сигурност, че вложените тъкани и материи са абсолютно защитени, произведени с висок професионализъм и гарантират  негоримост.Има два основни типа негорими тъкани:

1. Тъкани с допълнителна негорима обработка, т.е. третирани с химикали, които им придават определени качества за негоримост. Негоримостта е в определена степен /не гори с пламък, стапя се и се самоизгася за определено време/ 
и  качеството негоримост намаляват във времето с броя на пранета на текстила.

2. Тъкани негорими по своята същност, т.е. негорими компоненти, вложени в молекулярната структура на влакното, което вече е генетично променено и получава негорими свойства- наречен клас 1. Негоримостта е постоянна /перманентна/ и не се променя в течение на времето на експлоатация и пране на текстила.
Всички текстили, използвани в обществени обекти следва да са от клас 1, което е и рекламентирано в Наредби в повечето страни.

Всички изпитания за негоримост на тъкани с негоримост клас 1 се правят от независими сертифицирани лаборатории. Оборудването в лабораториите за изпитване на негоримост е  предназначено  да симулира ефекта на възпламеняване или на източник на пламък върху плата. Направените многобройни изпитания в различни сертифицирани лаборатории доказват безспорно, че само интериорния текстил с негоримост клас 1 покрива изискванията на всички национални стандарти за негоримост във всяка една страна по света. Години на научни изследвания и инженерен опит позволили на  специалистите да създадат интериорен текстил, който освен, че е  негорим,  не губи усещането за комфорта и домашен уют.
Предимствата на колекциите интериорен текстил  с негоримост клас 1 са:
•    Негоримост
•    Лесна поддръжка
•    Висока износоустойчивост
•    Достъпност
Не правете компромис  по отношение на негоримостта, избирайте мъдро и ще имате гаранция за сигурност и спокойствие.ДамаскиТапетиЩориОдеяла