Осигуряване на транспорт

Осигуряване на транспорт по изпълнението на   заявките в посочено от клиента време и място